استکبارستیزی و برخی ظلم های آمریکا به مردم ایران

گری سیک می گفت: «خواست ما و دولت آمریکا این است که دین در سیاست دخالت نکند. البته هر کس که بخواهد می تواند آزاد باشد و آن قدر نماز بخواند و تسبیح بچرخاند که پوست انگشت و پیشانی اش ضخیم شود. من در ایران روشنفکرانی را دیدم که اشاره های ما را دنبال می کنند. آن ها ششلولی بالا برده اند تا هر کس و هر چه با آمریکا ناسازگار است، هدف قرار بدهند.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره: این متن پیاده و ویرایش شده ی سخنرانی در میزگرد تسخیر یا تخریب است که به وسیله ی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است که در ۱۳ آبان ۱۳۸۹ برگزار شده بود.

جنایت های آمریکا علیه ملت ایران

مسئله ی ما با آمریکا فقط خاطرات تلخ گذشته ما از آمریکا نیست. آمریکا در ابعاد مختلف خیانت ها و جنایت های متعددی علیه کشور ما طراحی کرده است. اقدامات سیاسی نظیر حمایت از رژیم شاه، هدایت کودتای ۲۸ مرداد، اعمال و تحمیل سیاست های خود به ملت ایران از طریق رژیم طاغوت، و مسائلی نظیر ۱۶ آذر و۱۳ آبان ۴۲ و ۵۷، پناه دادن به شاه و ضّد انقلاب، اعمال فشار علیه ایران در فضای بین المللی بعد از انقلاب، تلاش برای براندازی و حمایت از گروه های مخالف جمهوری اسلامی، اعمال آپارتاید علمی و تبلیغات خلاف واقع در مورد نقض حقوق بشر در ایران و تبلیغ ایران به عنوان حامی تروریسم، در بعد فرهنگی سامان دادن تهاجم فرهنگی قبل و بعد از انقلاب و حملات رسانه ای علیه مردم ایران، در بعد اقتصادی انهدام کشاورزی در ایران با اصلاحات ارضی انقلاب سفید و تبدیل ایران به بازار مصرف آمریکا و تحریم های یک جانبه علیه مردم ایران بعد از انقلاب، و در بعد امنیتی و نظامی  ارسال مشتشاران نظامی، دخالت در شکنجه و غارت رژیم پهلوی، تحریک صدام به جنگ، حضور نظامی و حمله  در طبس و به کشتی های کشور و پایگاه های نفتی و هواپیمای مسافربری، تحویل اطلاعات سری ایران به عراق، تامین نیاز تسلیحاتی عراق،  و…. جزو این اقدامات است.

مقابله با استکبار در انقلاب اسلامی

اما مقابله ی ما با آمریکا بزرگتر از آن به خط کلی انقلاب اسلامی و امام خمینی در مقابله با استکبار برمی گردد. دعوای ما سر مسئله ی ولایت، نه یک کلیشه ی تاریخی که همین جبهه بندی با جهان کفر و استکبار است. ما با آمریکا مخالفیم چون استکبار و طاغوت است. این مسئله جزو اصول اولیه انقلاب اسلامی بود و اولین جرقه های قیام نیز با اعتراض به استکبار و آمریکا شکل گرفت، نوع مواجهه ی متفاوت ما با آمریکا هم حاصل ماهیت متفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلاب های دنیاست.

تفاوت های انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها

انقلاب اسلامی حول طرح اسلام ناب و تعریف امام از تفکر اسلامی و طرح دو جبهه ی تاریخی ظلم و سازش و فرومایگی و استکبار با جبهه ی عدالتخواهان و آزادی خواهان و حق طلبان تاریخ و بعد بازتعریف آن در قالب مواجهه ی اسلام ناب و اسلام آمریکایی شکل گرفت. این تحول فرهنگی بر محور مردم و رابطه ی متقابل آنان به مثابه ی امت با رهبری دینی به مثابه ی امام شکل گرفت. در این ادبیات جدید امام فراتر از ادبیات چپ آن روز در قالب استعمار و امپریالیسم و وابستگی و نظام جهانی  از استکبار سخن گفت.

تعریف جامع از نظام سلطه

در نظام دشمن شناسی امام کلیت نظام سلطه با اولویت ها و دیدن ریشه ها و ساقه ها دیده می شود، آن روز بودند جریان های دیگری و هستند که مسائل انحرافی و برگ ها و ساقه ها را مطرح می کنند. همین انجمن حجتیه یک دوره بهائیت را می گفت، یک دوره کمونیزم حالا هم وهابیت را به عنوان دشمن اول مطرح می کند، اما امام در تعریف جامعی که از دشمن و نظام سلطه داشت، حتی در زمان حمله ی شوروری به افغانستان به این مضمون می گفت که ما آن جا هم با آمریکا می جنگیم. همین خاطرات احمد احمد را بینید، می اید پیش امام نشریه های جریان های تبشیری و غیر دینی را می چیند جلوی امام، امام می گوید همه را دیده ام دو تا کتاب هم می گوید که او ندیده است، اما می گوید این مبارزه نیست، به ریشه ها ارجاع می دهد. در این تعریف اگر روز دیگری آمریکا رأس نظام سلطه نباشد و این رأس عوض شود، ما به سراغ آن رأس می رویم. یک موقع روزنامه رادیکال ترکیه آمده بود با فعالان دانشجوی اسلام گرا در کشور مصاحبه کند، وقتی دید بچه ها حتی از دولت محکم تر سر مقابله با آمریکا ایستاده اند و به دولت انتقاد دارند گفت، امیدوارم ده سال دیگر شما دیپلمات برجسته باشید و جلوی آمریکا بایستید، بچه ها گفتند امیدواریم آن روز آمریکا نباشد. گفت ممکن است ابرقدرت دیگری مثل چین باشد، بچه ها جواب دادند تا کفر و شرک و ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم!

استکبارستیزی بر اساس رابطه امت و امامت

در همین مدل انقلابی، طرز مواجهه ما با آمریکا هم با بقیه تفاوت کرد. امام سیر کلی و افق ضرورت مبارزه با استکبار و آمریکا را به ملت داد، مردم هم در شعارهای انقلاب لحاظ کردند، هم در مقابله با منافع آمریکا در کشور و خلع ید آمریکا وقتی هم که کارکرد سفارت آمریکا تنها تبدیل به لانه جاسوسی و ایجاد آشوبی و اغتشاش و بحران سازی و هدایت براندازی علیه ملت ایران شد، بر اساس همان طرح کلی امام دانشجویان به صورت مستقل هوشیارانه و تکلیف گرایانه وارد عمل شدند و سفارت را اشغال کردند. حالا یک عده بگویند خلاف تعهدات بین المللی بود، باید پرسید آیا اقدماتی که آمریکا می کرد در چارچوب تعهدات بین المللی بود، ملت ایران و دانشجویان به عنوان پیشروان ملت اگر می خواستند به تعهدات بین المللی پای بند بمانند باید چه می کردند می رفتند به همان سازمان های بین المللی تحت سلطه ی آمریکا که دفتر مرکزی شان هم در آمریکاست از بی تربیتی آمریکا شکایت می کردند؟ اصلا با آن توطئه چینی ها اگر آن اقدام صورت نمی گرفت، اساساً انقلابی می ماند که بعداً شکایتی بکند؟ مهم ترین دستاورد ۱۳ آبان شکستن هیمنه ی همین نظام سلطه است، همین بود که روزنامه اسراییلی معاریو هم تیتر یک کرد که ابرقدرت در گروگان.

رابطه ی امت و امامت و حضور مستقل مردم و دانشجویان در صحنه در چارچوب هدایت ها و افق های تبیین شده به وسیله ی رهبری دینی گم شده ی همه ی تحلیل هایی است که در شناخت انقلاب اسلامی و ماهیت معمایی آن می شود. همان موقع هم امثال بازرگان نمی فهمیدند و به مردم می گفتند انقلاب کردید به خانه های تان بروید، اما امام این را درک می کرد. در لایحه ی قصاص هم همین بود، در ۱۳ آبان هم همین شد. مسئله نه در پیچ و خم دیوان سالاری های خسته که در رابطه ی متقابل امت و امامت حل می شد. همین فتنه ۸۸ هم با دادن افق های کلی از رهبری و حضور مستقل دانشجویان و مردم حل شد نه با دیوان سالاری ها!

نه بزرگ، قدرت معنایی و نمادین انقلاب اسلامی

ما در انقلاب، نه قدرت نظامی داشتیم نه قدرت سیاسی بودیم نه با وجود منابع سرشار قدرت اقتصادی بالفعل، امام همین را یافت از دل مبارزه با همین رأس استکبار در دنیا و نه بزرگ قدرت نمادین و معنوی برای انقلاب اسلامی در دنیا ایجاد کرد. ما تبدیل شدیم به مهم ترین محور تحولات جهانی. همین الآن هم دعوا سر همین است در مسائلی مثل انرژی هسته ای آن ها موضوعیت ندارد طریقیت دارد به همین حماسه ی نه بزرگ، که جبهه بندی جهانی همراه ما یا طرفداران استکبار را شکل داده است. همین نه بزرگ است که توطئه های حتی حمله نظامی آمریکا را سالبه به انتفای موضوع کرده چون از واکنش جبهه ی جهانی می ترسند. صدور انقلاب ما با همین عدالتخواهی و ظلم ستیزی و نه بزرگ شکل گرفت. این که آمریکا دنبال مذاکره به هر قیمت است و طرفداران آمریکا و مرعوبین یا ساده لوحان و کج فهمان داخلی هم به همین مسئله اصرار دارند برای همین است. سر همین است که آن ها هم حمله شان را روی زدن همین نقطه متمرکز کرده اند. در فتنه ی ۸۸ هم دیدید حمله ی اصلی و دعوای اصلی سر همین مسئله بود. فقط به دنبال این هستند که یک عکس از دو مسئول عالی ایرانی و آمریکایی منتشر شود که بگویند ابرقدرتی کامل شد و این اپوزیسیون نسبت به نظام سلطه بین المللی از بین رفت. این است که گری سیک می گفت: «خواست ما و دولت آمریکا این است که دین در سیاست دخالت نکند. البته هر کس که بخواهد می تواند آزاد باشد و آن قدر نماز بخواند و تسبیح بچرخاند که پوست انگشت و پیشانی اش ضخیم شود. من در ایران روشنفکرانی را دیدم که اشاره های ما را دنبال می کنند. آن ها ششلولی بالا برده اند تا هر کس و هر چه با آمریکا ناسازگار است، هدف قرار بدهند. »

شروط ما برای مذاکره

این که ما این قدر روی عدم مذاکره تا تحقق عدم گرگ و میشی در رابطه با آمریکا تاکید داریم بر همین مبناست. البته مذاکره هم حرام نیست اگر روزی آمریکا از دخالت در امور داخلی ما و خصومت آشکار علیه کشورما دست بردارد، تجربه های تلخ ما را مثل بلوکه کردن دراریی ها و حمله به تاسیسات نفتی و هواپیما و کشتی ها و…. را جبران کند، به تحریم و  فشار پایان دهد، از خوی استکباری و فاجعه آفرینی برای دنیا دست بردارد، و رابطه و مذاکره گرگ و میشی نباشد این فضا هم قابل تغییر است اما تا این اتفاق نیفتد ما عقب نمی نشینیم.

تکلیف امروز ما

امروز در همین مدل رابطه ی امت وامامت جریان دانشجویی ما در تقابل با آمریکا در میدان جنگ نرم، در میدان تحقق خودکفایی در میدان مصاف نرم افزارانه اندیشه ای معرفتی و فرهنگی، و در مصاف اقتصادی و سیاسی باید این مبارزه و حضور مستقل را تداوم بدهد.

همین مطلب در عدالتخواهی

این نوشته در یادداشت ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

9 Responses to استکبارستیزی و برخی ظلم های آمریکا به مردم ایران

  1. بازتاب: عقب‌نشینی از حقوق ملت در نیویورک با لنگه‌کفش پاک نمی‌شود » صبح قزوین

  2. بازتاب: عقب‌نشینی از حقوق ملت در نیویورک با لنگه‌کفش پاک نمی‌شود!

  3. بازتاب: در حال اقامه نماز جماعت بودیم که ماشین ها نمازمان را شکستند! | اردکان گویا

  4. بازتاب: عقب‌نشینی از حقوق ملت در نیویورک با لنگه‌کفش پاک نمی‌شود | پورتال خبری پرسا نیوز

  5. بازتاب: تریبون مستضعفین » عقب‌نشینی از حقوق ملت در نیویورک با لنگه‌کفش پاک نمی‌شود!

  6. بازتاب: عقب‌نشینی از حقوق ملت در نیویورک با لنگه‌کفش پاک نمی‌شود! | قیام للهقیام لله

  7. بازتاب: تریبون مستضعفین » کدام اعتدال؟ واقع‌بینانه و عادلانه یا محافظه‌کارانه و ارتجاعی؟

  8. بازتاب: کدام اعتدال؟ واقع‌بینانه و عادلانه یا محافظه‌کارانه و ارتجاعی؟

  9. بازتاب: تریبون مستضعفین » کدام اعتدال؟ واقع‌بینانه و عادلانه یا محافظه‌کارانه و ارتجاعی?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *