بایگانی برچسب: s

لیست مجلس تهران، ویرایش ششم لیست منهای فقر

در انتخابات مجلس بر اساس شاخصهای انقلابیگری، سوابق در لحظه های حساس مثل فتنه، برجام، دانشگاه آزاد، آمریکا و…، مردم گرایی و به دنبال مستضعفین بودن، حرف تخصصی داشتن حداقل در یک حوزه و پیگیری آن در سوابق، استفاده از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مواضع رسمی | برچسب‌شده | ۲۷ دیدگاه