کتابی برای جـنبش دانشجــویی

tashakkolویژگی بارز و شاید کم‌نظیر کتاب«تشکل دهه پیشرفت» این است که در نسبت به چگونگی فعالیت تشکیلاتی در بستر دانشگاه‌های کشور با «سوال» و «مساله» مواجه است و همین رویکرد باعث شده برای «حل» آن‌ها معطوف به «راه‌کار» سخن بر زبان بیاوردکه این نگاه به حضور نویسنده در تشکلات دانشجویی مرتبط است.

بسم الله الرحمن الرحیم

یادداشت مسعود ندافان دبیر سرویس مستضعفین نشریه حیات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در شماره ۸۲، دانشجوی سال پنجم معارف اسلامی و علوم سیاسی

 معرفی کتاب تشکل دهه پیشرفت، اثر محمدصادق شهبازی

«تشــکل دهــه پیشــرفت» جدیدتریــن کتــاب در حــوزه جنبــش دانشــجویی اثــر «محمدصــادق شــهبازی» می‌باشــد؛ این کتاب با حجم بســیار کم از ســوی «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه‌ها» روانه بازار نشــر شــده است. در این نوشــتار درصدد هستیم که به صورت موجز بــه معرفــی و نقد این اثر بپردازیم و ابتدا به روایت شــاخصه‌های بــارز این کتاب برای مخاطبین پرداختــه و ســپس نقدهایــی کــه می‌تــوان به این کتــاب کم حجــم وارد ســاخت را بیــان می‌کنیم.

این کتاب در ۵ فصل به موضوع تشکل‌های دانشجویی پرداخته و به صورت زیرساختی و ریشه‌ای این موضوع را بررسی کرده است. فصل اول کتاب ذیل عنوان الزامات جنبش دانشجویی دهه عدالت وپیشرفت، نیازها و اولویت‌ها را بررسی کرده است. در فصل دوم این کتاب، بررسی وضع موجود و مشکلات و آسیب‌های کارهای علمی‌ و تخصصی تشکل‌های دانشجویی را مورد بررسی قرار داده است. در فصل سوم با این پرسش مخاطب را روبرو نموده که چه باید کرد؟ و در همین فصل ابعاد مختلف زندگی یک فعال دانشجویی، وظایف یک تشکل دانشجویی، گفتمان‌سازی راه اصلی اثرگذاری جنبش دانشجویی و … شرح داده شده است. بعد از طرح مباحث تئوری و نظری در فصل‌های قبل، در فصل چهارم نویسنده به گام‌های عملیاتی پرداخته است و در فصل پنجم نمونه‌های موفق را در برابر دیدگان مخاطب و خواننده کتاب قرار داده است. مزیتهای کتاب «تشکل دهه پیشرفت»

  1. حضـور مسـتمر و همیشـگی «محمـد صـادق شـهبازی» در بطـن فعالیت‌هـا و کنش‌هـای تشـکل‌های دانشـجویی، مهم‌تریـن مزیـت نسـبی ایـن کتـاب نسـبت بـه کتاب‌هـای دیگـر در حـوزه تشـکیلات دانشـجویی محسـوب می‌گـردد؛ «محمدصـادق شـهبازی» فعالیـت دانشـجویی خـود را از بسـیج دانشـجویی دانشـگاه تهـران آغـاز کـرده اسـت و بـه صراحت می‌تـوان ایشـان را از محوری‌ترین شـخصیت‌های جنبـش دانشـجویی معرفی نمـود به همیـن خاطـر وی بـا مشـکلات، معایـب و هم‌چنین عمق و گسـتره قدرت فعالیت تشـکیلاتی دانشجویان آگاه اسـت. این «خوداگاهی» شـایدمهم‌ترین دغدغه و دلیل نگارش کتاب «تشـکل دهه پیشـرفت» باشد کـه درصدد اسـت بـه «دیگرآگاهـی» و برانگیختگی تشـکیلات منجر شـود. محمد صـادق شـهبازی این روزهـا دغدغه‌هـای خـود را در سـایت «قیـام لله» بـرای خوانندگانـش عرضـه می‌کنـد.
  2. ویژگی بارز و شاید کم‌نظیر کتاب«تشکل دهه پیشرفت» این است که در نسبت به چگونگی فعالیت تشکیلاتی در بستر دانشگاه‌های کشور با «سوال»و «مساله» مواجه است و همین رویکرد باعث شده برای «حل» آن‌ها معطوف به «راه‌کار» سخن بر زبان بیاوردکه این نگاه به حضور نویسنده در تشکلات دانشجویی مرتبط است.
  3. این کتاب با ارائه نمونه‌های موفق کار تشکیلاتی در دانشگاه‌های مختلف کشور؛ می‌تواند تبدیل به جزوه عملی برای نسل جدید تشکل‌های دانشجویی تبدیل شود.

نقدهای کتاب «تشکل دهه پیشرفت»

  1. یکی از مهم‌ترین نقدهای این کتاب عدم تناسب میان اسم کتاب با جریان دانشجویی مد نظر نویسنده است؛ کتاب «تشکل دهه پیشرفت» و چاپ آن از سوی «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها» باید دربرگیرنده همه تشکلات سیاسی دانشجویی با برداشت‌های متکثر سیاسی باشد در حالی که تأکید محمدصادق شهبازی بر فعالیت بسیج دانشجویی از همه‌جانبه‌گرایی این کتاب کاسته است و فعالیت جنبش دانشجویی را منحصر به بسیج دانشجویی کرده است.
  2. هرچند آرمان‌گرایی یکی از بهترین وجه تمایز جنبش دانشجویی نسبت به دیگر جنبش‌های اجتماعی محسوب می‌شود ولی محمدصادق شهبازی با نگاهی «فرا آرمانگرایانه» به مقوله جنبش دانشجویی نگریسته است، گویی که دانشجوی مد نظر وی فعالیت به جز پیشبرد و تعالی جنبش دانشجویی ندارد. این در حالی است که دانشجوی عصر پیشرفت مشکل ادامه تحصیل، اشتغال و خوابگاه و…دارد.
این نوشته در در رسانه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1 پاسخ به کتابی برای جـنبش دانشجــویی

  1. بی شناسنامه می‌گوید:

    با سلام و وقت بخیر. کتاب شما حاوی مطالب بسیار مفیدی بود و بسیار کاربردی. از اینکه اینقدر زیبا سخنان رهبری را دنبال کرده و دغدغه سازی کرده اید متشکرم.چیزی که خیلی کم در میان دانشجویان شهرستانی دیده می شود و این فضا بیشتر در میان دانشگاه های تهران دیده می شود.
    سوال: رابطه ی شما با آقای امیرخانی چگونه است؟ چون چنین احساس می شود که شما بسیار تحت تاثیر افکار ایشان هستید و اگر فکر مستقلی داشته باشید شاید تاثیر گذاری شما بیش تر باشد.

پاسخ دادن به بی شناسنامه لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *