تخریب سمبل‌ها و تصویرهای نظام و تکلیف جبهه انقلاب

reza

در جدیدترین اقدام با وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی از دیکتاتوری غرب‌زده و دست‌نشانده رضاخان، حکومتی ملی، میهنی، عامل آبادانی و پیشرفت و استقلال و ایستادگی ترسیم شد و با نمایش آشفتگی قبل از او و سامان یافتن همه‌چیز در دوره او، دستاوردهای متعددی را با مرثیه‌خوانی بر رفتن او و برخوردهای صورت گرفته با او سامان داد.

بسم الله الرحمن الرحیم

ا شکست پروژه حمله مستقیم به اسلام‌گرایی، و کلید خورد پروژه طرح گزینه‌های بدیل، نوع مواجهه نظام سلطه با ایران اسلامی متفاوت شد. در این مدل، با ایجاد دوگانه مسلمان خوب-مسلمان بد تلاش شد، تا با زدن لکه ننگ و برچسب‌هایی نظیر بنیادگرا، اصولگرا و…. به تخریب دستاوردهای اسلام ناب همت گماشته شود. پروژه‌ای که تحت عنوان اسلام میانه رو، اسلام دموکراتیک مدنی و….. کلید خورد، ضمن تخریب اعمال اسلام‌گرایان تلاش کرد، تا با تند و افراطی نمایش دادن آنان، گزینه‌ای معتدل را به حای آنان مورد نمایش قرار دهد. آن چه به‌عنوان مشت نمونه خروار به‌وسیله چریل بنارد در «اسلام دموکراتیک مدنی» طرح شد، این بود: به زیر سؤال بردن تفسیر بنیادگرایان از اسلام و علنی کردن اشتباهات آنان؛ تشویق روزنامه‌نگاران به بررسی و تحقیق در خصوص موضوع‌های فساد، ریا کاری، تزویر و بی‌بندوباری در محافل بنیادگرایان، تخریب پیامدهای رفتارهای بنیادگرایان، دامن زدن به اختلافات آنان (ص ۱۹)، مشروعیت زدایی از افراد و نگرش‌های پیوند خورده با اسلام سیاسی(ص ۱۲۰)، ایجاد و تبلیغ الگویی برای اسلام میانه‌رو از طریق معرّقی و کمک فعالانه به کشورها یا مناطق یا گروه‌های با دیدگاه میانه (ص ۱۲۱)

تخریب تصاویر و سمبل‌های جمهوری اسلامی و تبدیل نقاط قوت به نقاط ضعف

در کنار این پروژه بین‌المللی در فضای داخلی نیز ضمن تسری دادن این الگوها تلاش شد، تا ضمن تخریب قرائت پساانقلابی از تاریخ معاصر و انقلاب و مسائل مختلف، مبناهای شکل‌گرفتهٔ نظام جمهوری اسلامی مورد تزلزل قرار گیرد. ضمن بدیل سازی از نقاط قوت نظام، آن‌ها را تبدیل به نقطه‌ضعف یا تبلیغات دروغین کند، و از سوی دیگر چهره‌ای فاسد از جمهوری اسلامی به نمایش بگذارد. حسین بشیریه، (ضد انقلاب خارج نشین، استاد پیشین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و یکی از هدایت‌کنندگان تئوریک جریان تجدیدنظرطلبی دهه شصت و هفتاد) در میانه فتنه هشتاد و هشت با تأکید بر این مسئله از ضرورت شکستن اسطوره‌های جمهوری اسلامی سخن گفته بود. این رویکرد ضمن ایجاد بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت، امید و تلاش برای آینده را از بین می‌برد.

تقسیم نظام به تندرو و کندرو و معتدل ضمن نفی اساس نظام با همه این تقسیم‌ها

این برنامه، رویکردی  دوگانه و متناقض نما نیز به دنبال دارد. از یک سو تلاش می‌شود تا با تقسیم مسئولین و چهره‌های نظام به تندرو و کندرو و معتدل و…. در درون نظام اختلاف ایجاد شود، و در موقع حساس از چهره‌هایی که لازم می‌دانند حمایت می‌کنند. اما در گامی دیگر و عمومی‌تر همه این چهره‌ها و اختلافاتی که حتی خود آن‌ها در یک طرف حامی به حساب می‌آیند یک کاسه به حساب جمهوری اسلامی و کج کارکردی آن ریخته شده، و با زدن همه این چهره‌ها به اصل جمهوری اسلامی حمله می‌آورد. با این اوصاف با توجه به جبهه‌بندی داخلی که در جاهایی هم به‌صورت حقیقی رنگ حق و باطل می‌گیرد، فضایی ایجاد می‌شود که در تقابل این فضا و نقد در فضای عمومی در نهایت چهره‌های درون نظام با یکدیگر درگیر شوند و مردم به‌صورت کلی به‌نظام بی‌اعتماد شوند.

ساختن اسطوره‌ای به نام ایران قبل از انقلاب

علاوه بر اختلاف اندازی و زدن اصل نظام دراین‌بین، در تداوم تخریب اصل الگوی نظام و مبانی و تصاویر شکل‌دهنده آن، تلاش می‌شود تا ایران قبل از انقلاب در مقابل ایران پساانقلاب به‌عنوان دوره‌ای سفید و بی‌اشکال یا بسیار کم اشکال معرفی شود، برای این کار نیز از انتشار تصاویر آرشیوی و ابتکارات مختلف و دست گذاشتن روی موارد کمتر مورد اطلاع در فضای ایران استفاده می‌شود.

بی بی سی فارسی و من و تو هدایت‌کنندگان خط ایجاد تردید

این راهبُرد به‌ویژه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و فتنه ۸۸ با راه‌اندازی بی بی سی فارسی و پس از آن با راه‌اندازی من و تو برای پر کردن خلأ نگاه منفی سنتی ایران به رسانه سلطنتی انگلیس BBC و رسانه‌های سیاست‌زده نظیر صدای آمریکا (VOA) و شبکه‌های ضد اخلاقی ناتوان از جذب مردم نظیر «فارسی وان» و «زمزمه» پر شود. خطی که ابتدا با مستندهای جنجالی بی بی سی فارسی و سپس مستندهای من و تو و برنامه‌های طنز، پی گرفته شد.

مستندهای بی بی سی که تلاش بر سیاه نمایی و رمزگشایی خالی از حقیقت از بعضی وقایع و موارد مربوط به سران نظام داشته و تلاش دارند سیمایی حاکی از دیکتاتوری، ساختار الیگارشیک از جمهوری اسلامی بازنمایی کرده و اختلافات بین سران نظام را دامن بزند.

اما شبکه من و تو که با محوریت پخش فیلم و سریال حرکت عمیق تری را برای تغییر سبک زندگی، جلب مخاطبین و رویکرد غیرمستقیم پی گرفته بود، بیکار نماند. با دست گذاشتن ر وی تاریخ معاصر و رژیم پهلوی در قالب چند مستند تلاش کرد تا از رژیم شاه یک رژیم ملی، مردمی و مخالف استعمار با دستاوردهای زیاد و به دنبال ترقی ایران بسازد مظلومیت ساختگی برای رژیم شاه به رخ بکشد. جشن های دو هزار و پانصد ساله  به‌عنوان یک اقدام ملی و میهنی تبیین شد و با سوگواری برای آن، خطی کلید زده شد که به‌زودی حتی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری و از زبان بعضی کاندیداها خروجی پیدا کرد. در این مستند یکی از برگزارکنندگان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله گفت: با برگزاری این جشن‌ها به پاسبورت ایرانی ارزش دادیم، و جشن های ۲۵۰۰ ساله هم سند پیشرفت کشور با حرکتی مردمی و تاریخی تبدیل شد . ضمن خدشه در حجاب به لحاظ دینی و قانونِی و تاریخی، همزیستی مسالمت‌آمیز باحجاب و بی‌حجاب در پیش از انقلاب ترسیم شد که با کج کارکردی های جمهوری اسلامی از بین رفته است. و در نهایت ، در جدیدترین اقدام با وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی از دیکتاتوری غرب‌زده و دست‌نشانده رضاخان، حکومتی ملی، میهنی، عامل آبادانی و پیشرفت و استقلال و ایستادگی ترسیم شد و  با نمایش آشفتگی قبل از او و سامان یافتن همه‌چیز در دوره او، دستاوردهای متعددی را با مرثیه‌خوانی بر رفتن او و برخوردهای صورت گرفته با او سامان داد.

در ضلع دیگر با برنامه های طنز با تمسخر سران و اصل نظام جمهوری اسلامی نیز تلاش کرد که ناکارآمدی، درگیری با مردم در مواردی مثل حجاب و ماهواره و فتنه ۸۸، پیگیری منافع کشورهای دیگر به‌جای منافع ملی، دزدی، شهرت‌طلبی و …. را در درون سران نظام به تصویر بکشد. و با برنامه های دیگر با نمایش به‌هم‌ریخته بودن داخل ایران و تکرار تلاش کرد، عمق استراتژیک فتح‌شده به‌وسیله جنگ نرم را در داخل کشور به رخ بکشد، الگوی سبک زندگی داخل را هم به نقد بکشد.

چه نباید کرد؟

 • سرگرم شدن به بازشناسی خط تبلیغی دشمن! و رویکرد تهدید محور نسبت به آن
 • رویکرد انفعالی و صرف پاسخ به شبهه‌های ایجادشده به‌وسیله دشمن
 • دامن زدن به اختلافات درون نظام و سران نظام و بازی در پازل تقسیم سران نظام به کندرو و تندرو
 • نفی دستاوردهای نظام به بهانه نقد رفتارهای غلط مثل اتفاقات مناظرات ۸۸ و مناظره سوم در انتخابات ۹۲ که اقدامات نظام در طول ۳۵ سال گذشته مورد نفی قرار گرفت.

چه باید کرد؟

 • توجه به الزامات دهه عدالت و پیشرفت و قرار گرفتن انقلاب در مرحله ایجاب 
 • رویکرد هوشمندانه نسبت به جریآن‌های مسئله‌دار که هنوز تبدیل به معارض کامل نشده‌اند. بحثی که رهبری در مورد خلوص و وحدت گفتند قطب نمای مهمی است که ما نمی‌خواهیم رویکرد الک و حذف افراد با شاخص‌هایی تنگ را به‌کار ببریم، اما نیروهای خالص را باید زیاد کنیم. باید خط و مرزهای ما با بعضی نیروهایی که اعتقاد، ایستادگی یا التزام عملی‌شان به آ رمان‌های انقلاب کمتر از بقیه است مشخص شود، اما نباید به القای اختلاف درون نظام سرگرم شویم. مسائلی نظیر اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی محور حرکت های روزهای آتی است. 
 • کارآمدی و پیشرفت نظام مهم‌ترین مسئله مورد خدشه است، باید علاوه بر جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی و جستجوی مسیرهای میان بر و برای تحقق و تسری پیشرفت و عدالت و معنویت در کشور دستاوردهای جمهوری اسلامی در سازندگی کشور و پیشرفت به‌صورت ملموس و مردم فهم در قالب کارهای مختلف از بازخوانی‌های مکتوب تا مستند، نمایشگاه خیابانی و…. برای مردم ترسیم شود. ضعف جبهه انقلاب و کاندیدای انقلابی تر در انتخابات ۹۲ به همین ضعف در ارائه ملموس کارآمدی مقاومت و گفتمان انقلاب و اسلام ناب برای حل مسائل عینی زندگی مردم بود. باید این مسائل به‌صورت عینی تبیین شود، که ما چه چیزهایی را وابسته بودیم، از چه چیزهایی آزاد شدیم، چه هزینه و فرصت‌هایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌واسطه ایستادگی انقلابی برای ما ایجادشده است.
 • نمایش تیرگی‌ها، عدم توازن‌ها، آثار سوء وابستگی، ناکارآمدی بلندمدت، مبانی و نتایج فاسد گونه‌های مختلف اسلام آمریکایی و گونه‌های بدیل اسلام ناب در قالب‌هایی نظیر اسلام سلطنتی، اسلام میانه رو در ترکیه و مصر و مالزی، مستبدهای وابسته منطقه و…. در قالب های مختلف برای مردم. جشنواره عمار، حرکت های مردمی در مساجد و مدارس باید به‌صورت جدی روی مواردی ازاین‌دست، تمرکز کنند.
 • دفاع روشن‌فکران و غرب‌زدگان از مستبدهای وطنی نظیر رضاشاه نکته قابل تاملی است، «نوستالوژی خدابیامرز شاه» خود جزو بهترین وسیله‌ها برای نمایش تناقض ادعاهای آن‌هاست که باید به‌صورت جدی مورد سؤال و مطالبه قرار گیرد. نمایش تحریف های تاریخی جبهه دشمن یکی از راهکارهای خوب مقابله است. مثلاً استقلال و سازندگی رضاخان! البته باید توجه کرد که جبهه مقابل در این موارد بعد از مقاومت تا سرحد امکان و مشخص نشدن وقاحت، بلافاصله عقب‌نشینی می‌کند و می‌گوید منظور این است که مثلاً جمهوری اسلامی حتی از آن‌ها ناکارآمد است و هدف چیز دی کری است، که باید در این جا توجه کرد با زدن اسطوره‌ها، کل تلاش جبهه مقابل فر ومی.
 • مطالبه از رسانه‌ها و رسانه ملی و تولید محصول در راستای تاریخ انقلاب و دستاوردهای آن: آرشیوهای خوب استفاده‌شده در این فیلم‌ها باید مسیر مطالبه از مسئولین رسانه‌های ملی و مراکز تحقیقاتی مربوط به تاریخ انقلاب را نسبت به کم کاری های سال های گذشته باز کند. چرا باید به دلیل تنگ‌نظری و دشوار کردن راه‌دست‌یابی به آرشیوها و عدم پخش و به‌کارگیری آن‌ها در صدا و سیما راه برای تحریف آن به‌وسیله ضد انقلاب باز شود؟ مگر نه این است که رهبر انقلاب مطالبات مختلفی ازاین‌دست جلوی صدا و سیما گذاشته‌اند که مورد مطالبه فضای رسانه‌ها، تشکل های دانشجویی و مردم قرار نمی‌گیرد. نظیر ساختن فیلم های با محتوای غنی برای معرفی حکومت های قبل از انقلاب، شناخت درست امام، معرفی اندیشه‌های سیاسی و ویژگی های امام مانند حرکت عظیم انقلابی و احساس عزت و سربلندی امام (۷۸/۳/۵)، دانشگاهی برای تدریس اصول اسلام ناب و انقلاب شدن (۶۹/۵/۷)، نفوذ دادن اسلام ناب در زندگی مخاطبان (۶۹/۱۲۱۴)، معرفی درس پیروزی انقلاب و دفاع مقدس (۷۸/۳/۵)، اثرگذاری بر روی ذهن مردم در مورد مسائل انقلابی (۷۵/۵/۹) معرفی شکوه و اهمیت انقلاب اسلامی (۸۱/۱۱/۱۵)، توجه به تفاوت های فرهنگ انقلاب بافرهنگ های بیگانه (۷۱/۲/۱)، ثبت هنری تاریخ انقلاب (۷۵/۱۱/۱۲)، حفظ هویت انقلابی و انتقال آن به مردم (۸۱/۱۱/۱۵)، ریشه‌دار کردن شناخت و باور و ارزش‌ها و پیام های فکری نظام و انقلاب (۸۳/۹/۱۱) انتقال پیام و سخن انقلاب به مخاطبان داخل و خارج نظام (۶۹/۵/۷)، دمیدن روحیه، انگیزه، شور و تحرک انقلاب در جامعه (۶۴/۹/۹)، حساس کردن مردم به مقولهٔ دفاع و امنیت ملی و کار و ابتکار (۸۳/۹/۱۱)، تبلیغ روی پیشرفت‌ها و دستاوردهای انقلاب (۶۹/۵/۷) و یکی بودن آهنگ کلی برنامه‌ها در جهت ارزش های اسلام و انقلاب (۷۰/۱۱/۲۹)؟یا امام راحل از ضرورت ترسیم چارچوب اسلام ناب در قهر و خشم و کینهٔ مقدس و انقلابی علیه غرب و شرق (۶۸/۱/۱۴) در صدا و سیما سخن گفته‌اند. بازخوانی تاریخ انقلاب و دستاوردهای طلایی انقلاب، نظیر جهاد سازندگی و…. که رهبر انقلاب در ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ در دانشگاه امام حسین (ع) بر آن تأکید کردند خط مهم جبهه انقلاب است.
 • به تعبیر امام راحل در پیام به مرکز تشکیل مرکز اسناد انقلاب اسلامی: «از شما مى‏خواهم هر چه مى‏توانید سعى و تلاش نمایید تا هدف قیام مردم را مشخص نمایید، چرا که همیشه مورخین اهداف انقلابها را در مسلخ اغراض خود و یا اربابانشان ذبح مى‏کنند. امروز همچون همیشه تاریخ انقلابها، عده‏اى به نوشتن تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامى ایران مشغولند که سر در آخور غرب و شرق دارند. تاریخ جهان پر است از تحسین و دشنام عده‏اى خاص، له و یا علیه عده‏اى دیگر و یا واقعه‏اى در خور بحث. اگر شما مى‏توانستید تاریخ را مستند به صدا و فیلم حاوى مطالب گوناگون انقلاب از زبان توده‏هاى مردم رنجدیده کنید، کارى خوب و شایسته در تاریخ ایران نموده‏اید. باید پایه‏هاى تاریخ انقلاب اسلامى ما چون خود انقلاب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرتها و ابرقدرتها باشد. شما باید نشان دهید که چگونه مردم، علیه ظلم و بیداد، تحجر و واپسگرایى قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدى را جایگزین تفکر اسلام سلطنتى، اسلام سرمایه دارى، اسلام التقاط و در یک کلمه اسلام امریکایى کردند. شما باید نشان دهید که در جمود حوزه‏هاى علمیه آن زمان که هر حرکتى را متهم به حرکت مارکسیستى و یا حرکت انگلیسى مى‏کردند، تنى چند از عالمان دین باور دست در دست مردم کوچه و بازار، مردم فقیر و زجر کشیده گذاشتند و خود را به آتش و خون زدند و از آن پیروز بیرون آمدند.شما باید به روشنى ترسیم کنید که در سال ۴۱، سال شروع انقلاب اسلامى و مبارزه روحانیت اصیل در مرگ آباد تحجر و مآبى چه ظلمها بر عده‏اى روحانى پاکباخته رفت، چه ناله‏هاى دردمندانه کردند، چه خون دلها خوردند، متهم به جاسوسى و بى‏دینى شدند ولى با توکل بر خداى بزرگ کمر همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسیدند و خود را به توفان بلا زدند و در جنگ نابرابر ایمان و کفر، علم و خرافه، روشنفکرى و تحجرگرایى، سرافراز- ولى غرقه به خون یاران و رفیقان خویش- پیروز شدند.»(صحیفه امام، ج ۲۱، ص: ۲۴۰)

همین مطلب در تریبون مستضعفین

این نوشته در یادداشت ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

4 Responses to تخریب سمبل‌ها و تصویرهای نظام و تکلیف جبهه انقلاب

 1. igy می‌گوید:

  کس خل خان به جای این کارا به جای پیشرفت کشور باش. هر کی هر چی میخاد بگه. تو کار مفید انجام بده اگه بلدی، لجن

 2. با سلام مطلب شما در بخش وبلاگستان مرکز اسند انقلاب اسلامی انتشار پیدا کرد

 3. دوست عزیز سلام
  نظر به پژوهش در حوزه دین و قرائت های دینی در علوم. سایت
  http://www.sahebasr.com/
  بعنوان یک پایگاه پژوهشی و تحقیقاتی سعی در معرفی و ایجاد زمینه های لازم برای این امر را دارد. با کمک شما در جهت نشر و معرفی می توان که گستره وسیعی تری را در شناسایی و شناساندن تحقیقات دیــنی و پژوهش در دین برای عموم گشوده شود.
  با کمال قدردانی درخواست میشود که لینک این پایگاه اینترنتی را در لیست سایت و پایگاه خویش قرار دهید.با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *