پیاده نظامی کاندیداها آسیبی جدی به بدنه جنبش دانشجویی وارد می سازد

حضور جنبش دانشجویی همانند حزب در یک سوی ائتلاف های سیاسی، خارج شدن از نقش اصلی است چرا که پیاده نظامی برای کاندیداها و فراموش کردن نقش اصلی آسیبی جدی به بدنه جنبش دانشجویی وارد می سازد.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره: این میزگرد مربوط به بهمن سال ۱۳۸۷ در دفتر کانون اندیشه ی جوان است.

گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه برنا، صادق شهبازی در میزگرد “تشکل دانشجویی، انتخابات و احزاب” که عصر امروز شنبه با حضور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، قائم مقام واحد آمورش جامعه اسلامی و دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در محل کانون اندیشه جوان برگزار شد، گفت: گفتمان‌سازی در عرصه افکارعمومی، حفاظت از آن، بسط و تعمیق آن از مهمترین وظایف جنبش دانشجویی است.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی به نقش گفتمان سازی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه برای بسیاری از بدنه ی عمومی جامعه که بدنه ی دانشجویی در راس آن است شاید شناخت قدرت و قابلیت تشخیص سره از ناسره در میان شعارهای تکرار شده به وسیله فعالان سیاسی، نقد گروه های موجود و فعالان سیاسی، چه در مورد کسانی که در حاکمیت هستند چه کسانی که در خارج از حاکمیت هستند میسر نباشد، بنابراین نقش مهم دیگر جنبش دانشجویی ارایه شاخص و راهکار در مورد آرمان ها برای عموم است.
وی تصریح کرد: جنبش دانشجویی موظف است در نقش گفتمان‌سازی از آرمان‌ها محافظت کند و در نقش ارایه شاخص‌ها و راهکارها به شاخص‌بندی‌ها و مشخص بودن مراحل و جهت‌های خاصی که در آرمان‌ها و افق‌های گفته شده، به آن‌ها اشاره شده مثمر ثمر باشد و همچنین معرفی فعالان سیاسی فارغ از نقدهای غرض‌ورزانه از دیگر نقش‌های جنبش دانشجویی است.
شهبازی در ادامه گفت: جنبش یک تریبون برای طرح یک سری از مطالبات است. اگر این مطالبات بر اساس الگوی صحیح شکل گرفته باشد به تکرار مطالبات مردم محروم، اقشار فرودست جامعه و کسانی که وسیله ای برای تکرار و اعلام خواسته های خود ندارند تبدیل می شود و نباید این روند صرفاً به تکرار حرف اشخاص، گروه ها و صاحبان کانون های مافیایی قدرت، ثروت تبدیل شود بلکه باید در سطح جامعه اطلاع رسانی شود.
دبیر جنبش عدالتخواه با تاکید بر اینکه نقش دیگر جنبش دانشجویی مشخص کردن نیازها و ضرورت های کنونی جامعه بر اساس آرمان های ارایه شده، حقایق و مسائل داخلی موجود است، گفت: ممکن است بعد از ارایه نقش ها، فعالان برای تصمیم گیری به مردم کمک کنند لزومی ندارد اگر این مساله امکان پذیر شود تعارض و تضادی با نقش های اصلی جنبش دانشجویی داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به کادر سازی برای آینده جامعه گفت: حضور جنبش دانشجویی همانند حزب در یک سوی ائتلاف سیاسی، تخریب و نقد غیرمنصفانه سایر فعالان سیاسی با عنوان نقد، خارج شدن جنبش دانشجویی از نقش اصلی خود است چرا که یک طرف ائتلاف سیاسی و معطوف به کسب قدرت شدن، پیاده نظامی برای کاندیداها و فراموش کردن نقش اصلی آسیبی جدی به بدنه جنبش دانشجویی وارد می سازد.
شهبازی تاکید کرد: شاید غیر از پیاده نظامی، حضور فعال بدنه دانشجویی در تخریب ها، سهم خواهی از دولت و مجلس و فعالان سیاسی، سوء استفاده از نقش خود به عنوان نخبگان جامعه به منظور ایجاد سکوی پرتاب برای رسیدن به قدرت و نپذیرفتن اشکالات و ایجاد هاله ی تقدس حول هم جناحی ها چه با برچسب دین چه با برچسب دموکراسی از آسیب های جدی حضور جنبش دانشجویی در انتخابات بوده است.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اما مهم تر از مساله انتخابات مساله فردای انتخابات و نقش جنبش دانشجویی است و توجه به این مساله چه کسی که به قدرت می رسد از درون گروه مورد حمایت جنبش دانشجویی باشد چه از گروه های دیگر بسیار جدی و ضروری است. جنبش دانشجویی موظف است الگوی صحیحی از حمایت در کارهای صحیح، کمک به تحقق برنامه های صحیح بر اساس اصول انقلاب و اعتراض نسبت به اشتباهات که متضمن تقدم فضیلت، عدالت و حقیقت بر قدرت که حتی در بسیاری موارد نقض شده است، را ارائه دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اولویت جنبش عدالتخواه دانشجویی توجه به مساله فردای انتخابات است، تصریح کرد: گفتمان سازی در عرصه عمومی، دفاع از حقیقت، فضیلت، اخلاق و عدالت، ارایه و مطالبه نیاز جامعه، جلوگیری از استفاده از نقد ابزاری برای تخریب گروه های سیاسی، جلوگیری از رشد قدرت و فراموشی خدمت، مبارزه با ماکیاولیسم سیاسی باید از مهمترین برنامه های جنبش دانشجویی برای انتخابات باشد. مهم تر از اینکه چه کسی به کرسی قدرت می رسد مشخص کردن نیازهای جامعه، شاخص ها و منشور این نیاز است. چرا که می شود جدی ترین حامی در انتخابات بود و از حقوق مردم در انتخابات حمایت کرد چون اصل، آرمان های انقلاب، گفتمان امام، مردم و پایبندی به ولایت فقیه است نه احزاب و گروه ها.
شهبازی در ادامه افزود: در عرصه قدرت و سیاست اینگونه نیست که هر چیز را از فضای رسانه ای اخذ کنیم در خصوص انتخابات همه چیز به حاشیه رفته حول اینکه چه کسی می آید و چه کسی نمی آید، هر کاندیدایی شرایط کشور را بحرانی توصیف کرده و خود را منجی معرفی می کند و ما معتقدیم حل کردن این مسائل مهمتر از همه برای جنبش دانشجویی ضرورت دارد. جنبش دانشجویی باید تریبون اقشار محروم و مردم جامعه باشد و نسبت به آرمان هایی که از پذیرش آرای اکثریت مردم به وجود آمده است  حامی باشد.
دبیر جنبش عدالتخواه تاکید کرد: ما آرمان ها و اصول خود را از دین و گفتمان انقلاب می گیریم و با به کارگیری علم آن را شاخص بندی می کنیم با این شرط که چارچوب دانش اومانیستی به عنوان چهارچوب پذیرش نظریه های علمی به حساب نیاید.
وی افزود: در میان فعالان سیاسی عده ای برای کاریزما ساختن از خود تلاش می کنند تا حرکت جامعه توده ای را برای حفظ خود و حذف مردم تحقق بخشند و در این راستا از “دموکراسی حزبی نخبگی الیگارشیک” صحبت می کنند و ما نمی پذیریم. در گفتمان انقلاب نقش ما امر به معروف و نهی از منکر است و اگر جامعه مرتکب اشتباه شد باید آن را نهی از منکر کنیم نباید همه تخمه مرغ ها را در عرصه قدرت ریخت باید میان گفتمان اصلی انقلاب و عملکردهای ذیل این گفتمان فاصله قائل شویم و نباید کل یک گفتمان را به عملکرد افراد معدودی محدود کنیم.
شهبازی ادامه داد: جنبش دانشجویی باید مواظب باشد که آرمان یک گفتمان هدف همه تصمیم گیری ها باشد نه اینکه صرفاً به دلیل خرده گفتمان های غیر جامع  به گروه ها و احزاب بچسبیم. جنبش دانشجویی باید از کلیت آرمان ها با اولویت بندی آنها دفاع کند تحریف انقلاب مشروطه یکی از تحریف های تاریخ ما و درسی برای امروز است که می بینیم با رنگ و لعاب اسلامی از بطن گفتمان های غربی اهداف را تعریف می کنند.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در پایان تصریح کرد: پذیرش ضعف های فردی که به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود معرفی می کنیم در عرصه ی انتخابات حائز اهمیت است. جنبش دانشجویی در انتخابات دوم خرداد و سوم تیر آرمان هایی را ترجیح داد و باید این روحیه حفظ شود. اگر اجماع واشنگتنی و سیاست مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری بد است هم در دولت آقای هاشمی بد است و هم هر زمان دیگر و مصلحت سنجی این که نهی از منکر موجب تخریب فلان گروه می شود، نباید به میان بیاید. در خصوص ورود به مصادیق در انتخابات معتقدیم جنبش دانشجویی باید شرایط را در نظر بگیرد نه ورود به مصادیق حرام است و نه عدم ورود. بنابراین باید با توجه به شرایط نزدیک ترین فرد را به آرمان های خود انتخاب و به افکار عمومی بشناسانیم.

همین مطلب در عدالتخواهی

این نوشته در مناظره ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *